Olman - úklidové služby, náhradní plnění, pult centrální ochrany, úklid

Olman - úklidové služby, pult centrální ochrany, náhradní plnění, úklid, úklidové firmy

Etický kodex PDF Tisk Email

 • Naším cílem je poskytovat zákazníkům prvotřídní hodnotné služby a převzít odpovědnost za udržování hygienických standardů a za dlouhodobé udržování užitné hodnoty majetku zákazníka.
 • Víme, jak kvalita úklidu ovlivňuje dojem a image. Pořádek, hygiena a čistota v objektech a zařízeních našich zákazníků je nejen jeho vizitkou, ale také vizitkou kvality naší práce.
 • Hluboce si vážíme důvěry našich zákazníků. Jsme si vědomi toho, že důvěryhodnost každého z nás ovlivňuje i důvěru zákazníků k úklidovému oboru jako celku. Proto veškerá naše činnost směřuje k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti úklidového průmyslu.
 • Při úklidu využíváme moderních technologických postupů, zařízení, pomůcek a prostředků, které splňují veškeré požadavky na bezpečnost při používání a na ochranu životního prostředí.
 • Při poskytování služeb máme vždy na mysli zájem zákazníka. Volíme takové technologické úklidové postupy, abychom vhodným ošetřováním prodlužovali životnost vybavení a budov zákazníků a šetřili tak jejich náklady na obnovu.
 • Při poskytování služeb postupujeme s maximální odbornou péčí. Přijímáme veškerou odpovědnost za nejvyšší kvalitu služeb. Proti případným způsobeným škodám jsme odpovídajícím způsobem pojištěni.
 • Úklidové technologie se vyvíjejí. Věnujeme proto úsilí na neustálé vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace našich pracovníků ve všech oblastech úklidového oboru. Znalosti a zkušenosti našich pracovníků jsou zdrojem našeho umění a pro zákazníka zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb.
 • Naším posláním není jen vzdělávat se a poskytovat ty nejlepší služby. Považujeme za stejně důležité přenášet naše znalosti a zkušenosti i na naše zákazníky tak, aby se dokázali odborně orientovat v úklidovém oboru a uměli reálně hodnotit úroveň poskytovaných služeb podle všeobecně uznávaných pravidel.
 • Při poskytování úklidových služeb postupujeme jednotně podle úklidových standardů CAC. Jsou měřítkem naší práce a jsou plně veřejně přístupné.
 • Svou prací chceme aktivně přispívat k posilování důležitosti úklidového oboru v rámci celého průmyslu a chceme tak dosáhnout jeho odpovídajícího postavení.
 • Budeme veškerou činnost vyvíjet v souladu s tímto etickým kodexem.          

olman_eticky_kodex

 

Kontaktujte nás

+420 546 223 535

Napište nám

olman@olman.cz